Archiwum oświadczeń majątkowych

Stanisław Matuszewski

Stanisław Matuszewski  
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
25 000 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    mieszkanie
62 m2
własność
55 000 PLN
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    garaż oraz altana na działce POD
18,00 m2
24,00 m2
własność
16 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    praca zawodowa
12 646,52 PLN
 
-    emerytura
26 776,64 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Polonez CARO rok produkcji 1994
 
     
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005