Archiwum oświadczeń majątkowych

Tomasz Henryk Kuberka

Tomasz Henryk Kuberka - Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
15 000 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
85,0 m2
współwłasność
400 000 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    pomieszczenie gospodarcze
30 m2
współwłasność
35 000 PLN
 
-    działka pod domem
695 m2
współwłasność
 
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
Usługi Weterynaryjne - osoba fizyczna
69 340,99 PLN
19 907,26 PLN
 
 
 
 
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    dieta radnego za 2002r.
8168,00 PLN
 
     
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Opel Corsa rok prod 2000
 
Volksvagen Golf rok produkcji 1999
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005