Archiwum oświadczeń majątkowych

Adela Wanda Grala Kałużna

Adela Wanda Grala Kałużna- Radna Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
20 000 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
850 USD
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
220  m2
wspólnota małżeńska
400 000,00 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    działka pod domem
596 m2
wspólnota małżeńska
5000,00 PLN
 
-    garaż
15 m2
10 000,00 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    gabinet lekarski - usługi medyczne
17 605 PLN
3 018,29 PLN
 
 
 
 
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie ze stosunku pracy
 97 318,60 PLN
 
-    umowy o dzieło i zlecenia
4 177,60 PLN
 
-    prawo autorskie
2 800,00 PLN
 
-    dieta radnego za 2002r.
10 038,00 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    ROVER 75 rok produkcji 2000
 
Reanult Clio rok produkcji 2001
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005