Archiwum oświadczeń majątkowych

Tadeusz Marian Żychlewicz

Tadeusz Marian Żychlewicz - Radny Miasta i Gminy Pleszew
 
I
Zasoby pieniężne
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
70 000 PLN
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
dom
185,46 m 2
własność
100 000,00 PLN
 
mieszkanie
183,90 m2
własność
 
gospodarstwo rolno, grunty niezabudowane
5,5752 ha
własność
330 000 PLN
 
inne nieruchomości grunty użytkowe  
61 m2
własność
30 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
nie nabyłem
 
---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychód
Dochody
 
Firma jednoosobowa, handel, lombard, transport usługowy
653 953,36
- 53 467,71
 
---------------
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
nie pełnię
---------------
 
 
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
diety radnego
4 843,00 PLN
 
 
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
Samochód Reno Espace 2.2  rocznik 1994,  21 000 PLN
 
Samochód Lublin rocznik 1996,                     11 000 PLN
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
---------------
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005