Archiwum oświadczeń majątkowych

Marian Suska

Marian Suska - Radny Miasta i Gminy Pleszew
 
I
Zasoby pieniężne
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
15 000 PLN
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
dom
90 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
54 900,00 PLN
 
mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
gospodarstwo rolne, bud. inwentarski, garaże przychód 36 200 PLN
dochód      8 493 PLN
11,22
małżeńska wspólnota majątkowa
250 000 PLN
 
inne nieruchomości
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
nie nabyłem
 
---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
nie prowadzę
---------------
 
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
nie pełnię
---------------
 
 
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
diety radnego
8567,00 PLN
 
 
 
 
 
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
Polonez 1985 r
 
2 ciągniki rolnicze Ursus C355, Władymiriec 25k
 
kombajn zbożowy, kombajny ziemniaczany Anna
 
samochód dostawczy tarpan
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005