Archiwum oświadczeń majątkowych

Mariusz Radosław Sitnicki

Mariusz Radosław Sitnicki - Radny Miasta i Gminy Pleszew
 
I
Zasoby pieniężne
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
---------------
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
dom
---------------
---------------
---------------
 
mieszkanie
62 m2
najem
---------------
 
gospodarstwo rolne
---------------
---------------
---------------
 
działka (KW214488) nie zbudowana
 785 m2
własność (majątek odrębny)
23 300 PLN
 
garaż (KW 17958) z udz. w gruncie (KW2130)
58 m2
własność (majątek odrębny)
10 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
nie nabyłem
 
---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
nie prowadzę
---------------
 
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
nie pełnię
---------------
 
 
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
diety radnego
5427,00 PLN
 
wynagrodzenie w BZ WBK w r. 2002
62 192,29 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
Hynday Accent ok. produkcji 1999r, ok. 19 000 PLN
 
 
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
Kredyt w koncie osobistym BIG Bank Gdańśki S.A. oddział w Kaliszu ,limit 14 000 PLN
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005