Archiwum oświadczeń majątkowych

Jan Feliks Ptak

Jan Feliks Ptak - Radny Miasta i Gminy Pleszew
 
I
Zasoby pieniężne
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
3 000 PLN
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
dom
---------------
---------------
---------------
 
mieszkanie
62,4
spółdzielczo własnościowe
60 000 PLN
 
gospodarstwo rolne
---------------
---------------
---------------
 
inne nieruchomości
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
§    nie nabyłem
 
§    ---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
 
 
 
 
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
nie pełnię
---------------
 
 
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
diety radnego
4712 PLN
 
praca zarobkowa (brutto)
26 182.80 PLN
 
 
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
Opel Corsa 1.4 rok prod. 1996
 
 
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005