Archiwum oświadczeń majątkowych

Sławomir Wojciech Pisarski

Sławomir Wojciech Pisarski - Radny Miasta i Gminy Pleszew
 
I
Zasoby pieniężne
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
30 000 PLN
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
2 000 USD
1 500 EUR
 
papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
dom
180,58 m2
współwłasność
380 000 PLN
 
mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
gospodarstwo rolne (budynek magazynowo składowy)
3 ha
współwłasność małżeńska
200 000 PLN
dochód 15 000 PLN
 
inne nieruchomości
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
§    nie nabyłem
 
§    ---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
murarstwo - betoniarstwo wpis do działalności gospodarczej 604/85
26 347,00 PLN
(brutto)
 
wspólnie z innymi osobami - AS-BET Produkcja Materiałów Handel Usługi budowlanych  25% wpis do ewidencji gospodarczej nr 5306/01
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
nie pełnię
---------------
 
 
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
diety Radnego Rady Miejskiej
4 488,99 PLN
 
 
 
 
 
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
Toyota Landcruiser rocznik 1993r. ,48 000 PLN
 
Mercedes 124 300 DT, 1992, 35 000 PLN
 
Volkswagen Cady 1.9 SDI, 1996r, 17 000 PLN
 
DF 95 360 ATI, 1996r 65 000 PLN - współwłasność
 
DF 95 360 ATI, 1992r 45 000 PLN - współwłasność
 
MAN                 1996r 35 000 PLN - współwłasność
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
kredyt mieszkaniowy w PKO BP w wysokości 15 200 PLN
 
kredyt inwestycyjny z dopłatą AriMR do odsetek brakowych 60 000 PLN
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005