Archiwum oświadczeń majątkowych

Tomasz Grzegorz Klak

Tomasz Grzegorz Klak - Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
27 500 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom (stan surowy zamknięty)
170,7 m2
wspólnota małżeńska
150 000,00 PLN
 
-    mieszkanie
35,10 m2
wspólnota małżeńska
35 000,00 PLN
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    działka pod domem
1222 m2
wspólnota małżeńska
27 000,00 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
pełnomocnik wypożyczalni filmów prowadzonej przez żonę
 
32 239,03
 
 
 
 
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
Pleszewskie Zakłady Zbożowe S.A. od 17-09-2002 Członek Zarządu
13 500,00
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie ze stosunku pracy w PZŻ S.A.  Pleszew
21 813,61 PLN
 
-    dieta radnego za 2002r.
811,00 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie posiadam
 
     
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005