Archiwum oświadczeń majątkowych

Zdzisław Konecki - Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Architekt Miejski

Zdzisław Konecki - Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Architekt Miejski
 
I
Zasoby pieniężne
 
    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
30 000,00 PLN
 
    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
100,00 USD
 
    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
    dom
---------------
---------------
---------------
 
    mieszkanie
58,00 m2
spółdzielcze prawo do lokalu
50 000,00 PLN
 
    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
---------------
 
    inne nieruchomości
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
    nie dotyczy
 
    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
    nie dotyczy
 
---------------
 
    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
    nie dotyczy
---------------
 
    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
    z tytułu pracy
32 000,00 PLN
 
     
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
    samochód osobowy FORD Mondeo, 50 000.00 PLN, rok 2001
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
Kredyt samochodowy 18000.00 w BIG Bank Gdański, spłata do luty 2006
 
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005