Archiwum oświadczeń majątkowych

Stanisław Matuszczak Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Inspektor d/s Drogownictwa

Stanisław Matuszczak Urząd Miasta i Gminy Pleszew,
Inspektor d/s Drogownictwa
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
5500,00 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
100 USD
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom (w realizacji)
200m2
własność
150 000.00 PLN
 
-    mieszkanie
48 m2
najem od PKP
---------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
---------------
---------------
---------------
 
-    inne - działka na której stoi dom
900 m2
własność
35 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Naz`wa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
260297,80 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    FIAT 125p,1976r                                        
-    Mazda 920, 1981r
-    Mazda 626  1987r -  łączna wartość nie przekracza 10000 PLN
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    PKO BP,  kredyt 5600.00 PLN
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005