Archiwum oświadczeń majątkowych

Grzegorz Spychaj, Urząd Miasta i Gminy, Sekretarz

Grzegorz Spychaj, Urząd Miasta i Gminy, Sekretarz
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
12 000 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
---------------
---------------
---------------
 
-    mieszkanie
127 m2
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
100 000 PLN
 
-    gospodarstwo  rolne,
---------------
---------------
---------------
 
-    inne
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
69 599,93 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Daewoo Lanos, FSO rocznik 1999
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    kredyt w BS Pleszew w wysokości 16000 PLN, spłata do 06-2003
-    kredyt samochodowy GE Capital Bank S.A. w wysokości 16000 PLN, spłata 01‑2006
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005