Archiwum oświadczeń majątkowych

Janina Bożena Ciupa - Kierownik Działu Finansowego

Janina Bożena Ciupa  - Urząd Miasta i Gminy, Kierownik Działu Finansowego
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
---------------
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
138,50
właściciel
100 000,00
 
-    mieszkanie
46,00
właściciel
6 000,00
 
-    gospodarstwo  rolne,
1,23 ha
właściciel
8 000,00
 
-    działka z garażem
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    mieszkanie o pow. 46 m2, Urząd Gminy Brzeziny 1998r.
 
-    działki o powierzchni 0.07 ha, Urząd Gminy Brzeziny  1996r.
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
62 205,42
 
-    z tytułu umowy zlecenia
---------------
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Daewoo  Lanos - rocznik 2002
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    kredyt na zakup samochodu Lanos w wysokości 21000 PLN - AIGE, spłata miesięczna po 590 zł. Raty zmienne, zależnie od cen.
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005