Archiwum oświadczeń majątkowych

Zdzisław Gorzeliński - Urząd Miasta i Gminy, Skarbnik

Zdzisław Witold Gorzeliński  - Urząd Miasta i Gminy, Skarbnik
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
19 582,75
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
--------------
 
-    papiery wartościowe na kwotę
1145,11
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
--------------
---------------
-------------
 
-    mieszkanie
--------------
---------------
-------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
--------------
---------------
-------------
 
-    działka z garażem
21 m2
prawo własności
10 000,00
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
------------
-----------
 
-    nie dotyczy
---------
------------
-----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    Akcje Netia S.A.
373
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy
25 796,72
 
-    z tytułu umowy zlecenia
464,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    własność - Opel Astra 1.4, 1993 rok
 
-    współwłasność - Opel Corsa 1.5D, 1995 rok
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005