Archiwum oświadczeń majątkowych

Ryszard Walenty Borkiewcz

Ryszard Walenty Borkiewicz             
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
 
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
 
 
-    papiery wartościowe
 
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
110 m2
współwłasność
120 000
 
-    mieszkanie
--------------
---------------
--------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
--------------
---------------
--------------
 
-    działka
500 m2
współwłasność
25 000
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
--------
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
--------
-----------
-----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    I LO im. Staszica Pleszew
30 141,54
 
-    dieta radnego
12 252,77
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Opel Corsa 1,2, 1998r.  21 000 PLN
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    15 000 PLN Górnośląski Bank Gospodarczy SA w Katowicach o/Gliwice - zakup samochodu
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005