Archiwum oświadczeń majątkowych

Andrzej Ryszard Borkowski

Andrzej Ryszard Borkowski
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
 
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
 
 
-    papiery wartościowe
 
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
110 m2
współwłaśność ust.
170 000
 
-    mieszkanie
--------------
---------------
--------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
--------------
---------------
--------------
 
-    działka
435 m2
wpółwłasność ust.
4350
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
---------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie  z  ZSR CKU Marszew
41 136,39
 
-    dieta radnego
9 758,00
 
-    umowa zlecenie
792,88
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Samochód osobowy Ford Focus, 2000r.
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    Kredyt samochodowy, Bank Milenium,  30 000 PLN
 
-    Kredyt remontowy, PKO BP SA Kalisz, 34 000 PLN
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005