Archiwum oświadczeń majątkowych

Stanisław Cierniak

Stanisław Cierniak                            
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
 
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
 
 
-    papiery wartościowe
 
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
300 m2
własność
 300 000
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
7 ha
własność
100 000
 
-    działka
---------------
---------------
---------------
 
Uwaga - strata z tytułu działalności rolniczej
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    dieta v-ce przewodniczącego RM w Pleszewie (miesięcznie)
900
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Fiat Tempra, 1993 r
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    12 300 PLN - kredyt odłużeniowy
 
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005