Gospodarka komunalna

Zajęcie pasa drogowego

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

tel.(062)7428-342

fax (062) 7428-301

DECYZJE O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO, MIESZCZENIA URZĄDZEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z FUNKCJĄ DROGI, DECYZJE LOKALIZACYJNE, DECYZJE NA LOKALIZACJĘ WJAZDU, DECYZJE ODNOŚNIE UMIESZCZENIA REKLAM W PASIE DROGOWYM

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

  • art. 40 ust.1, ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. Ustawy  o drogach publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami),
  • Uchwała Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic i dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta I Gminy Pleszew,
  • art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. Ustawy o drogach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami),
  • art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. Ustawy o drogach publicznych (Dz .U z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami),
  • art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt.3 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. Ustawy o drogach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami),

 

II. TERMIN ZALATWIENIA SPRAW

14 dni

III. TRYB ODWOŁAWCZY

Za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

IV. UWAGI:

Sprawę załatwia się w pokoju 111 (I – piętro). Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji.

 

V. FORMULARZE

- wniosek o umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcją drogi,

- wniosek o zajęcie pasa drogowego,

- wniosek o lokalizację zjazdu z drogi,

- wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym,

- wniosek o umieszczenie w pasie drogowym ogródka piwnego,

 

DECYZJE O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO, MIESZCZENIA URZĄDZEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z FUNKCJĄ DROGI, DECYZJE LOKALIZACYJNE, DECYZJE NA LOKALIZACJĘ WJAZDU, DECYZJE ODNOŚNIE UMIESZCZENIA REKLAM W PASIE DROGOWYM