Ochrona środowiska

Wymiana kotłów 2019

Pobierz wniosek - format docx format pdf

Zasady udzielania dotacji celowej, na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew - pobierz dokument format pdf

Załącznik nr 1 - pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 2 - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew
 
 
 
 
 

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych

Pobierz teskt wniosku - format pdf

Pobierz tekst wniosku - format MS Word

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Pobierz tekst wniosku - format doc