Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 313
fax (062) 7428 301

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ

I. Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej.

III. Opłaty

Nie pobiera się.

IV. Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca czasu.

V. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 003, parter.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

VII. Uwagi

Zawiadomienie o imprezie kulturalnej organizator powinien złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

VIII. Formularze

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy - format pdf

IX. Inne informacje

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ

Lista wiadomości