Straż Miejska

 

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna przy pobieraniu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania - format pdf

Klauzula  informacyjna - monitoring wizyjny miasta Pleszewa - format pdf

Lokalizacja kamer monitoringu - format pdf