V Kadencja (rok 2010)

Zarządzenie Nr 142/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 142/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz tekst zarządzenia  - format pdf

Zarządzenie Nr 141/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 141/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia  - format pdf

Zarządzenie Nr 140/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 140/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz tekst zarządzenia  - format pdf

Zarządzenie Nr 139/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 139/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: kontroli dotowanej jednostki Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy Stowarzyszenia "Edukacja-Młodzież"

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

 

Zarządzenie Nr 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Pobierz tekst zarządzenia  - format pdf

Zarządzenie Nr 137/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 137/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 136/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 136/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 135/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 135/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 134/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 134/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 132/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 132/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 131/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 131/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie: zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 130a/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 130a/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 130/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 130/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc grudzień.

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 129/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 129/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchmosci zabudowanej

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 128/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2010r

Zarządzenie Nr 128/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2010r. dotyczace zespolu zarządzajacego projektem OMNIBUS

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 127/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 127/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: odwołania zastęcy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 126A/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 126A/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 126/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 126/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu w wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 125/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 125/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 124/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 124/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 123/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 123/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych,  niezabudowanych.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 122/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 122/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 114/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 121/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 121/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 120/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 120/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia projektu budzetu na rok 2011.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 119/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2010r

Zarządzenie Nr 119/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 118/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada października 2010r.

Zarządzenie Nr 118/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada października 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 117/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 117/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 116/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.10. 2010

Zarządzenie Nr 116/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.10. 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 115/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2010r.

Zarządzenie Nr 115/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 114/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2010r.

Zarządzenie Nr 114/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 113/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2010r.

Zarządzenie Nr 113/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 112/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2010r.

Zarządzenie Nr 112/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 111/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2010r.

Zarządzenie Nr 111/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 110/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2010r.

Zarządzenie Nr 110/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2010r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Pleszewie

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 109/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r.

Zarządzenie Nr 109/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmiany budzetu na rok 2010

Pobierz pełen tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 108/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r.

Zarządzenie Nr 108/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 107/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r.

Zarządzenie Nr 107/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 106/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r.

Zarządzenie Nr 106/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 105/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r.

Zarządzenie Nr 105/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 103/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Nr 103/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2010r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 102/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Nr 102/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 101/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Nr 101/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2010r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 100/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r.

Zarządzenie Nr 100/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Marszewskiej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 99/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r

Zarządzenie Nr 99/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienei służebności przejscia i przejazdu (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 98/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r.

Zarządzenie Nr 98/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r. w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 97/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r.

Zarządzenie Nr 97/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Alarmowania

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 96/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2010r.

Zarządzenie Nr 96/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2010r. w sprawie: harmonogramu realizacji budzetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 95/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r.

Zarządzenie Nr 95/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na lata 2012-2014 do wieloleniej prognozy finansowej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 94/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r

Zarządzenie Nr 94/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 93/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r.

Zarządzenie Nr 93/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 92/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r.

Zarządzenie Nr 92/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przejścia i przejazdu (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 90/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r.

Zarządzenie Nr 90/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010r. w sprawie: zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2010/2011 dla kórych Miasto i Gmina Pleszew jest zarządcą.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 89/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2010r.

Zarządzenie Nr 89/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2010r. w sprawie: przyznania klubom sprotowym wsparcia finansowego

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 88/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2010r.

Zarządzenie Nr 88/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 87/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2010r

Zarządzenie Nr 87/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 86/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 86/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 85/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 85/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 83/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 83/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 84/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 84/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1. "Bajka" w Pleszewie

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 82/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2010r

Zarządzenie Nr 82/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 81/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 81/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 80/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 80/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 79/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 79/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 78/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 78/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewe przy ul. Armii Poznań.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 77/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 77/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewe przy ul. Armii Poznań.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 76/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2010r.

Zarządzenie Nr 76/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie nieskorzystania z praw pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 75/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr  75/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca  2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 74/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr  74/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca  2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 72/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 72/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 71/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr  71/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca  2010r.

w sprawie powołania miejsko gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 70/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr  70/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca  2010r.

Zarządzenie dotyczy dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010r. w obszarze ochrony zdrowia przez podmioty prowadzące działalność statutową pożytku publicznego w zakresie  pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu lub ochrony zdrowia

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 69/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 69/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 68/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 67/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i dziłalności pożytku publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 66/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 65/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 64/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8000000,00 na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2010r

Zarządzenie Nr 63/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w częsci wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 62/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 61/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 60/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 52/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 59/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie:  przeznaczenia do zbycia  27/100 części udziału w nieruchomościach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 58/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąienia do realizacji projektu "OMNIBUS" współfinasowanego z Europejskeigo Funduszu Społecznego w ramach PO KL

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57a/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 57a/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2010r

Zarządzenie Nr 57/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 17/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.02.2010r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 56/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zamiany zarządzenia Nr 52/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 55/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 54/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 czerwca 2010r.w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł z linii Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 53/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 53/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2010 rok.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 52/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 52/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Pobierz - format pdf

Pobierz załącznik- format pdf

Zarządzenie Nr 51/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 czerwca 2010r

Zarządzenie Nr 51/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 czerwca 2010r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 50/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr  50/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja  2010 r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 49/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 49/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2010 rok.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 48/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2010r

Zarządzenie Nr 48/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 47/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 47/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2010r. w sprawie:  wykazania  do  sprzedaży  nieruchomości  niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 46/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 46/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 45/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 45/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2010 rok.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 44/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 44/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie:  zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 43/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 43/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc maj 2010 roku

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 42/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 42/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 41/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 41/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 40/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 40/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 39/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 39/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 38/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 38/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 37/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 37/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: regulaminu wykorzystaniaZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 36/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 36/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 35/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 35/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 34/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 34/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wykazania nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 33/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 33/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: w wykazani do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Pleszewie przy ul.Marszewskiej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 32/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 32/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: w wyrażenia zgody na podział nieruchomości i zamianę udziałów w nieruchomości wspólnej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 31/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 31/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2009.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz załącznik - sprawozdanie opisowe - format pdf

Zarządzenie Nr 30/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 30/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: w zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na rok 2010.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 29/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 29/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży pojazdu samochodowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 28/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 28/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2010r.Vw sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 27/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 27/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2010r.w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przejścia i przejazdu (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 26/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 26/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2010r.w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 25/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 25/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010r.w sprawie  harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 24/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 24/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010r.w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz tekst załącznika do zarządzenia - format pdf

 

Zarządzenie Nr 23/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 23/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2010r.w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 22/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 22/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2010r.w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

 

Zarządzenie Nr 20/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 20/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2010r.w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 19/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 19/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2010r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 18/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 18/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 17/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 17/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia maksymalnych cen za usługi cmentarne, na terenie Cmentarza Komunalnego w Pleszewie

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 16/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 16/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 lutego 2010r. w sprawie: opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 15/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 15/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 14/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 14/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 13/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 13/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 12/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 12/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2010r. dot. dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 11/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 11/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 10/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 10/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 9/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 9/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 8/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 8/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pleszewie przy ul. Krzyżowej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 7/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 7/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 6/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 6/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 5/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 5/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia bonifikaty od ceny lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 4/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 4/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia bonifikaty od ceny lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 3/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 3/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia bonifikaty od ceny lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 2/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 2/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu .

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 1/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 1/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2010r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf