VII Kadencja (rok 2018)

Zarządzenie Nr 25/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Nr 25/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Nr 24/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2018

Zarządzenie Nr 23/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2018

Zarządzenie Nr 22/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2018 w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2018

Zarządzenie Nr 21/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2018 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018

Zarządzenie Nr 19/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018

Zarządzenie Nr 18/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2018

Zarządzenie Nr 17/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2018 w sprawie zmiany specjalisty ds. finansów w projekcie pn. "Nowa Jakość Edukacji".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 16/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia  2018 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 13/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 12/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 11/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 10/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 9/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 8/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 6/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie: nieskorzystania w prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 4/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie: wprowadzenia "Procedury Audytu Wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew", "Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie" oraz "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 3/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 2/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 1/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie - format pdf

Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie - format pdf