VII Kadencja (rok 2016)

Zarządzenie Nr 212/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 212/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 211/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 211/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 210/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 210/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 209/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 209/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 208/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 207/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 207/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 206/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 206/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
 

Zarządzenie Nr 205/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 205/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.
 

Zarządzenie Nr 204/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 204/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 203/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 203/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 202/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 202/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Grunwaldzkiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 

Zarządzenie Nr 201/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 201/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016
 

Zarządzenie Nr 200/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 200/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016
 

Zarządzenie Nr 199/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 199/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016
 

Zarządzenie Nr 198/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 198/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok
 

Zarządzenie Nr 196/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 196/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad naliczania waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. przez najemców lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Pleszew.
 

Zarządzenie Nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2017 - 2018 z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.
 

Zarządzenie Nr 195/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 195/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Nr 64/VII/2016 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz Nr 174/VII/2016 z dnia 20 października 2016r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej.
 

Zarządzenie Nr 194/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 194/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 193/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 193/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołów Rewitalizacyjnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 192/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 192/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Pleszew i jej jednostkach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 191/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 191/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/VII/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2016 r.
 

Zarządzenie Nr 190/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 190/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 189/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 189/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 188/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 188/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 187/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 187/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 186/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 186/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 185/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 185/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 184/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 184/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 183/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 183/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Społecznej ds. przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 182/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 182/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - WPF - format pdf 

Pobierz dokument - wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf 

Pobierz załącznik - projekt uchwały - format pdf 

Pobierz załącznik - opis przyjętych wartości do WPF - format pdf

Zarządzenie Nr 181/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 181/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miast i Gminy Pleszew na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - projekt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - projekt budżetu - format pdf

Zarządzenie Nr 180/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 180/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 179/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 179/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 178/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 178/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 177/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 177/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 176/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 176/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 175/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 175/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 174/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 174/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 173/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 173/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 172/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016r.

Zarządzenie Nr 172/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w dniu 20 października 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 171/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 171/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 133/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania czynności nadzorczych nad żłobkami lub klubami dziecięcymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 170/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 170/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2016 r. w sprawie: ogłoszenia IV rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 169/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 169/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 168/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 168/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 167/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny urządzeń na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 166/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na
rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 165/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizacji nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 164/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2016 r. w sprawie : przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 163/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 162/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobiez dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 161/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobiez dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 160/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 159/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 158/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 158/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 157/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 156/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 155/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 154/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Referacie Podatków i Opłat.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 153/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 153/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 152/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 151/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 151/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 150/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 150/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
 

Zarządzenie Nr 149/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 149/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2016/2017 dla których Miasto i Gmina jest zarządcą.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 148/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 147/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 147/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 146/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 146/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 145/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 145/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 144/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 144/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 143/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 142/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 141/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 140/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 139/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli atrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 138/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków egzekucyjnych za przejazd poborcy do zobowiązanego w związku z wykonywaniem czynności w zakresie egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 137/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2016 r. w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 135/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 134/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ołożonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 133/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny kopii kserograficznych wykonywanych w Urzędzie Miastem i Gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 132/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 131/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 130/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 129/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 128/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2016 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik nr 3 - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 127/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 126/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 125/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 124/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 123/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
 

Zarządzenie Nr 122/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 122/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 

Zarządzenie Nr 121/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 121/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 120/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.
 

Zarządzenie Nr 119/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 119/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych.
 

Zarządzenie Nr 118/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 118/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej.
 

Zarządzenie Nr 117/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 117/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 116/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 

Zarządzenie Nr 115/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 115/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego uprawnionego ze zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej i Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej.
 

Zarządzenie Nr 114/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 114/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia środków pieniężnych z awaryjnego parkomatu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 113/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 r.
 

Zarządzenie Nr 111/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 111/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej
 

Zarządzenie Nr 110/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 110/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia środków pieniężnych z awaryjnego parkomatu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 109/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
 

Zarządzenie Nr 108/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 108/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 

Zarządzenie Nr 107/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 107/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 106/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 106/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Miasta i Gminy Pleszew w zakresie podpisania umowy, realizacji projektu i zawarcia umowy partnerskiej dotyczących projektu „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” realizowanego w latach 2016 – 2018 w ramach Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 

Zarządzenie Nr 105/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 105/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 

Zarządzenie Nr 104/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 104/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnoz zapotrzebowania w zakresie kształcenia ogólnego gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 103/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzania kontroli i oględzin podatkowych.
 

Zarządzenie Nr 102/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 102/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 101/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 100/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 99/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 98/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 97/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 96/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf

 

Zarządzenie Nr 95/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 95/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie:w sprawie: zmiany zarządzenia nr 154/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz tekst zarządzania - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 94/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz tekst załącznika - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 93/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz tekst załącznika - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 92/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie za 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz tekst załącznika - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 91/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaniechania poboru opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w dniu 24 czerwca 2016r.

Pobierz tekst zarządzenia  - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 90/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 89/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz tekst zarządzenia  - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 87/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 86/vii/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 85/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 84/vii/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 83/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 82/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 80/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 79/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 78/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 76/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2016 - 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 75/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 74/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
 

Zarządzenie Nr 73/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 73/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 72/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 72/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 71/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 71/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 70/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 70/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 69/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 69/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 

Zarządzenie Nr 68/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2016r.
 

Zarządzenie Nr 67/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 67/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Pomorskiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 66/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie planowania, ustalenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pełnomocników procesowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 65/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia II rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 64/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 63/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 62/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 61/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 60/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 59/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej.
 

Zarządzenie Nr 58/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 58/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 56/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariat.
 

Zarządzenie Nr 55/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Samulskiego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 

Zarządzenie Nr 54/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 54/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 53/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 52/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 51/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie pzasad składania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 50/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 49/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 48/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 47/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 46/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie postępowania w sytuacjach kryzysowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
 

Zarządzenie Nr 45/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 45/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie:oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na nim budynków na rzecz aktualnego użytkownika.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 44/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I rokowań.
 

Zarządzenie Nr 43/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 43/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
 

Zarządzenie Nr 42/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 42/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
 

Zarządzenie Nr 41/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 41/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2016 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
 

Zarządzenie Nr 40/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 40/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2016 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
 

Zarządzenie Nr 39/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.
 

Zarządzenie Nr 38/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 38/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
 

Zarządzenie Nr 37/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 37/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 -  sprawozdanie z wykonania  Budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 -  informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na 31.12.2015 r. - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 36/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia III rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 35/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/VII/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie dochodów i wydatków z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2016r.
 

Zarządzenie Nr 34/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 34/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 33/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Baranówku obręb Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 32/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 31/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 30/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 29/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 28/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 27/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2016 r

Zarządzenie Nr 26/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2016 r w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali w 2016 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2016 r

Zarządzenie Nr 25/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2016 r w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 24/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia z dnia 24 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 23/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 22/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 21/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r

Zarządzenie Nr 20/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy uzupełnianiu kart ewidencyjnych ubezpieczonych rolników i ich rodzin.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 17/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 16/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: Regulaminu tworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2016 r

Zarządzenie Nr 15/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 14/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 13/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 11/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 10/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 9/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 7/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 6/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i GMiny Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 5/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych dla których organem prowadzącymj jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 4/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącymj jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 2/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko durektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf