VIII Kadencja (rok 2019)

Zarządzenie Nr 283/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 283/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie nadania Regulaminu umundurowania i wyposażenia dodatkowego Straży Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 282/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 282/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 281/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 281/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 280/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 280/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 279/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 279/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 278/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 278/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 277/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 277/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 276/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 276/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 275/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 275/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 227/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2019roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 274/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 274/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 273/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 273/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 272VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 272VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostki budżetowej na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 271VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 271VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 270VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 270VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 269/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 269/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 267/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 267/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 266/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 266/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 265/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 265/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu MIasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 264/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 264/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 263/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 263/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 131/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 262/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 262/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 261/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 261/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 260/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 260/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 259/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 259/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 258/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 258/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 257/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 257/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 256/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 256/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 254/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 254/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Zielona Łąka (u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 253/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 253/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 252/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 252/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 251/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 251/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 250/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 250/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 249/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 249/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 248/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 248/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji do przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 247/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 247/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 246/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2019

Zarządzenie Nr 246/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 245/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019

Zarządzenie Nr 245/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostki budżetowej na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 244/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019

Zarządzenie Nr 244/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 243/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019

Zarządzenie Nr 243/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 242/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019

Zarządzenie Nr 242/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 241/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019

Zarządzenie Nr 241/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 240/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019

Zarządzenie Nr 240/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 239/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2019

Zarządzenie Nr 239/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2019 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf 

Zarządzenie Nr 238/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2019

Zarządzenie Nr 238/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2019 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf 

Zarządzenie Nr 237/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2019

Zarządzenie Nr 237/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2019 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 236/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 236/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032.

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz załączniki - format zip 
Pobierz uzasadnienie - format pdf

Zarządzenie Nr 235/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 235/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miast i Gminy Pleszew na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz załączniki - format zip

Zarządzenie Nr 234/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 234/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostki budżetowej na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 233/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 233/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 232/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 232/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 231/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 231/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 230/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019

Zarządzenie Nr 230/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 229/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019

Zarządzenie Nr 229/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 227/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2019

Zarządzenie Nr 227/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 226/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2019

Zarządzenie Nr 226/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2019 w sprawie planu inwentaryzacji Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 225/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 listopada 2019

Zarządzenie Nr 225/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 listopada 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 224/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 listopada 2019

Zarządzenie Nr 224/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 listopada 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 223/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2019

Zarządzenie Nr 223/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Pleszew oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 222/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019

Zarządzenie Nr 222/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostki budżetowej na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 221/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019

Zarządzenie Nr 221/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 220/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019

Zarządzenie Nr 220/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 219/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019

Zarządzenie Nr 219/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 218/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019

Zarządzenie Nr 218/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019

Zarządzenie Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 216/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019

Zarządzenie Nr 216/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 215/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 201

Zarządzenie Nr 215/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 214/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019

Zarządzenie Nr 214/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 213/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019

Zarządzenie Nr 213/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 212/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019

Zarządzenie Nr 212/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 211/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019

Zarządzenie Nr 211/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 210/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019

Zarządzenie Nr 210/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 209/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2019

Zarządzenie Nr 209/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 208/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2019

Zarządzenie Nr 208/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 207/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2019

Zarządzenie Nr 207/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2019 w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 206/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2019

Zarządzenie Nr 206/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2019 w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny zdemontowanych lamp oświetlenia ulicznego z ul.Parkowej w Lenartowicach oraz ul. Św. Ducha w Pleszewie dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 205/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2019

Zarządzenie Nr 205/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2019 w sprawie powołania Komisji do przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 204/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019

Zarządzenie Nr 204/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy  Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 203/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019

Zarządzenie Nr 203/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 202/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019

Zarządzenie Nr 202/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 188/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 201/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019

Zarządzenie Nr 201/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 200/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019

Zarządzenie Nr 200/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 199/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2019

Zarządzenie Nr 199/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 198/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2019

Zarządzenie Nr 198/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 185/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 197/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019

Zarządzenie Nr 197/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 196/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019

Zarządzenie Nr 196/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 195/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019

Zarządzenie Nr 195/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 193/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019

Zarządzenie Nr 193/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 192/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019

Zarządzenie Nr 192/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do realizacji środków pieniężnych z automatu poboru opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 191/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019

Zarządzenie Nr 191/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 190/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019

Zarządzenie Nr 190/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 189/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019

Zarządzenie Nr 189/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 188/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019

Zarządzenie Nr 188/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 187/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019

Zarządzenie Nr 187/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy 70 Pułku Piechoty.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019

Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019

Zarządzenie Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2019

Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 183/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2019

Zarządzenie Nr 183/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2019/2020 dla których Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew jest zarządcą.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 182/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2019

Zarządzenie Nr 182/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2019

Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 180/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019

Zarządzenie Nr 180/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019

Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2019

Zarządzenie Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 177/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2019

Zarządzenie Nr 177/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 176/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019

Zarządzenie Nr 176/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 175/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019

Zarządzenie Nr 175/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 174/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019

Zarządzenie Nr 174/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 173/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019

Zarządzenie Nr 173/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 172/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2019

Zarządzenie Nr 172/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2019 w sprawie wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 171/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2019

Zarządzenie Nr 171/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2019 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2019

Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie dla pojazdu nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu tj. energią elektryczną, wodorem, gazem ziemnym skroplonym, gazem ziemnym sprężonym, umieszczonej na przedniej szybie pojazdu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 169/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2019

Zarządzenie Nr 169/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 168/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2019

Zarządzenie Nr 168/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2019 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielnie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew pożyczek dla właścicieli nieruchomości budujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2019

Zarządzenie Nr 167/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2019 w sprawie udzielenia Pani Elwirze Łuckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu - "Aktywna tablica".

Pobierz dokukument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2019

Zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2019 w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2019

Zarządzenie Nr 165/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 164/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 163/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 162/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 161/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 159/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 158/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 158/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 157/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 156/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2019 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 154/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 153/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 153/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 152/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 151/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 151/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 150/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 150/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 148/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 146/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 145/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 144/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 143/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2019 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2019

Zarządzenie Nr 142/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2019

Zarządzenie Nr 141/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2019 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 6/11 położonej w Dobrej Nadziei.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019

Zarządzenie Nr 140/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019

Zarządzenie Nr 139/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019

Zarządzenie Nr 138/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019

Zarządzenie Nr 137/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2019

Zarządzenie Nr 136/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2019 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019

Zarządzenie Nr 135/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019

Zarządzenie Nr 134/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019

Zarządzenie Nr 133/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019

Zarządzenie Nr 132/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019 w sprawie : wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019

Zarządzenie Nr 131/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2019

Zarządzenie Nr 130/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2019 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2019

Zarządzenie Nr 129/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2019

Zarządzenie Nr 128/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019

Zarządzenie Nr 127/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Korniluk dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019

Zarządzenie Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019 w sprawie udzielenia Pani Elwirze Łuckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019

Zarządzenie Nr 125/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Bystrzyckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019

Zarządzenie Nr 124/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019 w sprawie udzielenia Pani Romanie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019

Zarządzenie Nr 123/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019 w sprawie udzielenia Panu Januszowi Lewandowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 121/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 120/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 119/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 118/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 117/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży działek gruntowych, niezabudowanych..

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 115/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 113/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 111/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 110/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 109/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2019 w sprawie zasad udzielania pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 108/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Borucin.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 107/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 106/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lenartowicach, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 105/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 104/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 101/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji do wybrakowania blankietów aktów stanu cywilnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019

Zarządzenie Nr 99/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019

Zarządzenie Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019

Zarządzenie Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019

Zarządzenie Nr 96/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019

Zarządzenie Nr 95/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019

Zarządzenie Nr 94/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019

Zarządzenie Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2019

Zarządzenie Nr 92/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących jeden kompleks gruntowy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2019

Zarządzenie Nr 91/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 159/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2018 r. ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 90/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 87/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 86/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 85/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2019

Zarządzenie Nr 84/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2019 w sprawie powołania komisji do spraw wyceny parowozu kolejki wąskotorowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2019

Zarządzenie Nr 83/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2019 sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2019

Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2019

Zarządzenie Nr 81/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 80/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 79/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 78/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 77/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 76/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 73/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działki nr 101/3 i 102/3 położone w Zielonej Łące stanowiące własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 72/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 71/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 70/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 69/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 68/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 67/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 65/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,  niezabudowanej położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 64/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedażnieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie : ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2019 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 58/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie ustalenia wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew w roku 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie zasad wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew w roku 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 84/VII/2015 Burmistrza miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej zmienionego zarządzeniem Nr 95/VII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 54/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 53/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2019

Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019

Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019 w sprawie: powołania Komisji Społecznej ds. przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019

Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019

Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Lenartowice.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019

Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019

Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019

Zarządzenie Nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019

Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2019

Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2019 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2019

Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2019

Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2019 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2019

Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2019

Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2019

Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2019

Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2019 w sprawie powołania Komisji do realizacji srodków pieniężnych z automatu poboru opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2019

Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2019 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 300/3 położonej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w  budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 28/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 27/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019  w sprawie powołania dyrektora Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 26/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie - format pdf

Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Zarządzenie Nr 24/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Zarządzenie Nr 23/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Zarządzenie Nr 22/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019 w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2019

Zarządzenie Nr 21/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2019 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2019

Zarządzenie Nr 20/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2019 w sprawie zasad udzielania pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 19/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 18/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 17/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2019

Zarządzenie Nr 15/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2019 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 14/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 12/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 11/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 10/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 10/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 9/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 9/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 8/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 8/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 7/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 7/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 6/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 5/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 4/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 3/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 1/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf