VIII Kadencja (rok 2020)

Zarządzenie Nr 36/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020

Zarządzenie Nr 36/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 35/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 34/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 33/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 32/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 31/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 7/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 30/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2020

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2020 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2020

Zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 26/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 25/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 24/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 23/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 22/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 19/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 17/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290 i 2291/2 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 15/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 14/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 13/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 12/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 10/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2020r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 8/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 5/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 4/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 3/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie: powołania Komisji Społecznej do spraw przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf