VIII Kadencja (rok 2021)

Zarządzenie Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 30/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 29/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 18/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021 w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.w sprawie sprzedaży prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "ROCZNIAK", model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf