VIII Kadencja (rok 2021)

Zarządzenie Nr 276/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie nr 276/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń dochodów i wydatków jednostek budżetowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz kontroli sprawozdań budżetowych i finansowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 273/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 273/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 272/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 272/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w  Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 271/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 271/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 270/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie nr 270/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie procedury sporządzania projektów planów finansowych do budżetu pierwotnego, planów finansowych wraz ze zmianami do budżetu, zmian wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku budżetowego przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Pleszew oraz dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 269/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 269/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 268/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 268/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia jego składu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 267/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 267/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 266/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 266/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 265/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 265/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 264/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 264/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 263/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 263/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 262/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 262/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 261/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 261/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 260/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 260/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Alarmowania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 259/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 259/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 258/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 258/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 257/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 257/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu w przewozach pasażerskich na linii użyteczności publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 256/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 256/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości cen za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na linii użyteczności publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 255/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 255/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 254/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 21 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 254/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 21 grudnia 2021 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 253/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 253/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 252/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 252/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru na lata 2022-2025 długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 251/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 251/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc grudzień 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 250/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 250/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 249/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 249/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 248/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 248/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 247/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 247/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 138/37, położonej w Sowinie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 246/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 246/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach - Annie Marii Siereckiej do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 245/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 245/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - Iwonie Annie Korniluk do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 244/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 244/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie - Elwirze Łuckiej do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 243/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 243/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie - Dorocie Marii Bystrzyckiej do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 242/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 242/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie - Romanie Katarzynie Kaczmarek do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 241/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 241/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie - Jolancie Barbarze Robaczyk do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 240/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 240/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 r. ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 238/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 238/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Kuczkowie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 237/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 237/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie nr 236/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 236/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2021r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 235/VIII/2021 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 235/VIII/2021 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 234/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 234/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 233/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 233/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 232/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021

Zarządzenie nr 232/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 231/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021

Zarządzenie nr 231/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 230/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021

Zarządzenie nr 230/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 229/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 229/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 228/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 228/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 227/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 227/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 226/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 226/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 225/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 225/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 224/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 224/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 223/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 223/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 222/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 222/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 221/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 221/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 220/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 220/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 219/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 219/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie - Honoracie Dobrowolskiej do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 218/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 218/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie - Danucie Prusinowskiej - Zmyślony do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 217/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 217/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach - Annie Marii Siereckiej do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 216/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 216/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - Iwonie Annie Korniluk do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 215/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 215/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie - Elwirze Łuckiej do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 214/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 214/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie - Dorocie Marii Bystrzyckiej do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 213/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 213/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie - Jolancie Barbarze Robaczyk do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 212/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 212/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2021 r. z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 211/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 211/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie:ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 210/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 210/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 209/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 209/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 208/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 208/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2022 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 206/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 206/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 205/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 205/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ponoszenia wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19, które podlegają wykazaniu w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 204/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021

Zarządzenie nr 204/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 230/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 203/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2021

Zarządzenie Nr 203/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 202/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 202/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 201/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 201/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 200/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 200/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 199/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 199/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 198/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 198/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 197/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 197/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 196/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 196/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021

Zarządzenie Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 194/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 194/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej, położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 193/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 193/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 192/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 192/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2021 r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 191/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 191/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 190/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 190/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 189/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2021 r.

Zarządzenie nr 189/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 188/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 188/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wykazania do sprzedaży działki niezabudowane, położone w miejscowości Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 187/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 187VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 186/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 186/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 185/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 185/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowane, położone w Pleszewie przy ul. Traugutta, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 184/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 184/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 183/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 183/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałych zespołów inwentaryzacyjnych, kontrolera spisowego oraz komisji likwidacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 182/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 182/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 181/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 181/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 180/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2021

Zarządzenie Nr 180/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2021 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2258/1 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 179/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2021 r.

Zarządzenie nr 179/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów, których zarządcą/właścicielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, w okresie zimy 2021/2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 178/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 178/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 177/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021

Zarządzenie Nr 177/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 176/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 176/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 175/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021

Zarządzenie Nr 175/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 174/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 174/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 173/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 173/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 172/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 172/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 171/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 171/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 170/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021

Zarządzenie Nr 170/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 128/12 położonej w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 169/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 169/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf,

Zarządzenie Nr 168/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2021 r.

Zarządzenie nr 168/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2021 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2021 r.

Zarządzenie nr 167/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2021

Zarządzenie nr 166/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2021 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2021 r.

Zarządzenie nr 165/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r.

Zarządzenie nr 164/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r.

Zarządzenie nr 163/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r.

Zarządzenie nr 162/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1236/1 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2021 r.

Zarządzenie nr 161/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2021r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2021

Zarządzenie nr 160/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2021

Zarządzenie Nr 159/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2021 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 158/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021

Zarządzenie nr 158/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021

Zarządzenie nr 157/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021

Zarządzenie nr 156/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021

Zarządzenie nr 155/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 154/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bronowie..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 153/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 153/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 152/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 151/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 151/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 150/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 150/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 149/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 148/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 147/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 147/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 146/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia środków pieniężnych z awaryjnego parkomatu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 145/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 144/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 143/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 142/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipiec 2021

Zarządzenie Nr 141/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipiec 2021 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2021 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2021

Zarządzenie Nr 140/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2021 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2021

Zarządzenie Nr 139/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2021 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 2508/5337 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 10/15 położonej w Kowalewie wraz z prawem własności budynków i budowli.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2021

Zarządzenie Nr 138/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2021

Zarządzenie Nr 137/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2021 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021

Zarządzenie Nr 136/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021 w sprawie udzielenia Pani Annie Siereckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 135/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 134/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Muzeum Regionalnego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 133/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej; w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Korzkwach oznaczonej ewidencyjnie nr 121/2 o pow. 0,1500 ha; zapisanej w KW nr KZ1P/00035999/6

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 132/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 131/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 130/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 129/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 128/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 127/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 126/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 125/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 124/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borucin.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 123/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości, zabudowanej położonej w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 122/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 121/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 120/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 119/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 118/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 117/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 116/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 115/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 114/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 113/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 10/15 położonej w Kowalewie wraz z prawem własności budynków i budowli.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 112/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Chorzewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 111/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kuczkowie (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 110/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2021 roku

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 108/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach, na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 107/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Wrzesińskiej, na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 3684/8.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 106/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 105/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 104/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2021

Zarządzenie Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 102/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 101/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 100/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 99/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 98/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021

Zarządzenie Nr 97/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 96/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021

Zarządzenie Nr 95/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021

Zarządzenie Nr 94/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021

Zarządzenie Nr 93/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 92/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 91/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021

Zarządzenie Nr 90/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 89/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 88/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 87/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 86/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 84/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 83/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej (77/1), położonej w Bronowie, na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 82/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki nr 77/5, położonej w Bronowie, na poszerzenie nieruchomości przyległych tj. działek 77/4 i 77/7.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 81/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 80/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia

Zarządzenie Nr 79/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 78/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 77/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 76/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 75/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 74/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 73/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przejścia na tryb pracy zdalnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 72/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 71/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 70/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 69/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 68/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 67/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 67/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 66/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przejścia na tryb pracy zdalnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021

Zarządzenie Nr 65/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 w sprawie ustalenia w 2021 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021

Zarządzenie Nr 64/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 w sprawie zasad wyliczenia w 2021 r. podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszewna rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 62/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 61/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 60/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu w przewozach pasażerskich na linii użyteczności publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 59/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wysokości cen za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na lini użyteczności publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 58/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowane, położone w Pleszewie w pobliżu ulicy Lenartowickiej, na poszerzenie nieruchomości przyległych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 57/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 56/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 55/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.  w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 54/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 53/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 52/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 51/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 50/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 49/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 47/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 46/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 45/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Polnej, na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 11 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 44/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 1288/24 położoną w Pleszewie przy ul. Wielkopolskiej stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 42/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 41/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 40/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 39/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 38/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 37/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 36/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: przekazania dokumentacji projektowej na środek trwały na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 34/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż działek.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 33/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości (tj. dz. nr 2240/6 i 2240/7 za dz. nr 2236/4) oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 2235/2, połozonych w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 30/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 29/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 24/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 21/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 18/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 12/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.w sprawie sprzedaży prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "ROCZNIAK", model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 9/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf,

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf