VIII Kadencja (rok 2022)

 

Zarządzenie nr 63/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022

Zarządzenie nr 63/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: rozwiązania za wynagrodzeniem umowy użytkowania wieczystego dla działki nr 2440/10 położonej w Pleszewie przed upływem okresu na jaki została oddana w użytkowanie wieczyste oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2436/1.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 62/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022

Zarządzenie nr 62/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: rozwiązania za wynagrodzeniem umowy użytkowania wieczystego dla działek nr 2435/4 i 2440/12 położonych w Pleszewie przed upływem okresu na jaki zostały oddane w użytkowanie wieczyste

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2022

Zarządzenie Nr 61/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzania kontroli i oględzin podatkowych;

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 60/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2022

Zarządzenie nr 60/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2022 w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2022

Zarządzenie Nr 59/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu poł. w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022

Zarządzenie Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2022

Zarządzenie Nr 57/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 53/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z zajmowanego stanowiska.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 52/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 52/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Wielkopolskiej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 51/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 51/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pleszewie (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 48/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 48/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2022 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 47VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 47VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2022 w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 46/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokalu w 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 45/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 44.1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022

Zarządzenie nr 44.1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022

Zarządzenie Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2022

Zarządzenie Nr 43/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2022

Zarządzenie Nr 42/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022

Zarządzenie Nr 41/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2021 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022

Zarządzenie Nr 40/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 184/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022

Zarządzenie Nr 39VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022

Zarządzenie Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022

Zarządzenie nr 37/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022

Zarządzenie Nr 36/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Nowej Wsi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022

Zarządzenie Nr 35/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022

Zarządzenie Nr 34/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022

Zarządzenie Nr 33/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielnie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2022

Zarządzenie Nr 32/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałych zespołów inwentaryzacyjnych, kontrolera spisowego oraz komisji likwidacyjnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2022

Zarządzenie Nr 31/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2022

Zarządzenie Nr 30/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/VIII/2022 z dn. 19 stycznia br. w sprawie wyodrębnienia własności lokalu nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym, położonym w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2022

Zarządzenie nr 29/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2022

Zarządzenie Nr 28/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Strat poniesionych przez rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022

Zarządzenie Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2022

Zarządzenie nr 26/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2022r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2022

Zarządzenie nr 25/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalewie (na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2022

Zarządzenie nr 24/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego), nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2022

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2022 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022

Zarządzenie Nr 22/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022 r. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 24/11 położonej w Pacanowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022

Zarządzenie Nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022

Zarządzenie Nr 20/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022

Zarządzenie Nr 19/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków stowarzyszeń i fundacji o pożyczkę na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022

Zarządzenie Nr 18/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarwania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022

Zarządzenie Nr 17/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 180/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 16/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 14/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 13/VIII/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 12/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 11/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 9/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie wyodrębnienia własności lokalu nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym, położonym w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2022 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 5/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie ustalenia w 2022 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 4/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie zasad wyliczenia w 2022 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 2/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięcia patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf