VIII Kadencja (rok 2022)

 

Zarządzenie Nr 166/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 166/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzania nr 271/VIII/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 165/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu w przewozach pasażerskich na linii użyteczności publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 164/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022

Zarządzenie nr 164/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego i jego zastępcy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 163/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022

Zarządzenie nr 163/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 162/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022

Zarządzenie nr 162/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 161/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022

Zarządzenie nr 161/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 160/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022

Zarządzenie nr 160/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 159/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022

Zarządzenie nr 159/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 158/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022

Zarządzenie nr 158/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 157/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022

Zarządzenie nr 157/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 156/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 154/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 grudnia 2022

Zarządzenie nr 154/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 153/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2022

Zarządzenie nr 153/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 152/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2022

Zarządzenie nr 152/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022

Zarządzenie nr 151/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 150/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2022

Zarządzenie nr 150/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 884/1 położonej w Pleszewie przy ul. Strumykowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 149/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2022

Zarządzenie Nr 149/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 181/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie instrukcji  gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 148/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022

Zarządzenie nr 148/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedur przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022

Zarządzenie nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 146/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2022

Zarządzenie nr 146/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 145/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2022

Zarządzenie nr 145/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 144/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2022

Zarządzenie nr 144/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2022 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 143/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2022

Zarządzenie nr 143/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 142/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2022

Zarządzenie nr 142/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 141/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2022

Zarządzenie nr 141/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną, położoną w Jankowie, przeznczoną na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 140/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2022

Zarządzenie nr 140/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2022 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną, położoną w Marszewie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 139/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2022

Zarządzenie nr 139/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2022 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 138/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2022

Zarządzenie nr 138/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 2483/2 położoną w Pleszewie stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 137/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2022

Zarządzenie nr 137/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2022 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 136/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2022

Zarządzenie nr 136/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 135/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2022 r

Zarządzenie nr 135/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 134/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2022 r

Zarządzenie nr 134/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 133/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2022

Zarządzenie nr 133/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2022 r. w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 132/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2022

Zarządzenie nr 132/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 131/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2022 r

Zarządzenie nr 131/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2022 roku w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 130/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2022 r

Zarządzenie nr 130/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji do spraw wyceny taboru kolejowego naziemnego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 129/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2022 r

Zarządzenie nr 129/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/VIII/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz wzoru wniosku i umowy najmu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 128/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2022 r

Zarządzenie nr 128/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów, których zarządcą/właścicielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, w okresie zimy 2022/2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 127/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2022

Zarządzenie nr 127/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2022 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 126/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2022

Zarządzenie nr 126/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Stałych Zespołów Inwentaryzacyjnych, Kontrolera Spisowego oraz Komisji Likwidacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 125/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2022

Zarządzenie nr 125/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2022  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 124/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2022

Zarządzenie nr 124/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 123/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2022

Zarządzenie Nr 123/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 122/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2022

Zarządzenie nr 122/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek niezabudowanych, położonych w Jankowie, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 121/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2022 r

Zarządzenie nr 121/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2022 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 120/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2022

Zarządzenie nr 120/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2022

Zarządzenie Nr 119/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 118/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2022

Zarządzenie nr 118/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 117/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2022

Zarządzenie nr 117/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 116/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2022 r

Zarządzenie nr 116/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2022 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 115/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2022

Zarządzenie nr 115/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2022 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2023 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 114/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2022

Zarządzenie nr 114/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 113/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 113/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2022 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 95/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 112/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 112/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 111/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 111/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 110/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 110/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 109/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 109/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 108/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 108/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 107/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 107/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 106/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 106/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 105/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 104/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 103/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 102/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 102/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Sport Pleszew Społkę z ograniczoną odpowiedzialnością w pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 101/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 101/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2022

Zarządzenie Nr 100/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 99/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2022

Zarządzenie Nr 99/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 98/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2022

Zarządzenie nr 98/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2022 r.  w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 97/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022

Zarządzenie nr 97/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz wzoru wniosku i umowy najmu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022

Zarządzenie Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 95/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 95/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022 w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 94/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 94/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego), nieruchomości zabudowanej położonej w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 93/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 93/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego), nieruchomości zabudowanej położonej w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 92/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 92/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2022 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego), nieruchomość zabudowaną położoną w Grodzisku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2022

Zarządzenie Nr 91/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2022

Zarządzenie Nr 90/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 89/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczania środków pienięznych z automatu poboru opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 88/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 87/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 87/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie porządkowe nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2022

Zarządzenie porządkowe nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2022 w sprawie odwołania zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody w sieci wodociągowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 86/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 85/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 148/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 84/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2022

Zarządzenie nr 84/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2022 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 83/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie porządkowe nr 2/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2022

Zarządzenie porządkowe nr 2/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2022 w sprawie zmiany zarządzenia porządkowego Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie porządkowe nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022

Zarządzenie porządkowe nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 82/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 81/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022

Zarządzenie nr 81/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 248/2 położonej w Nowej Wsi - w drodze zamiany

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 80/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022

Zarządzenie nr 80/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 79/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2022

Zarządzenie nr 79/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej do spraw podziału lokali mieszkalnych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 78/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022

Zarządzenie nr 78/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 77/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022

Zarządzenie nr 77/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 76/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022

Zarządzenie nr 76/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 75/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022

Zarządzenie nr 75/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 74/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 74/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie - Annie Magdalenie Śledzianowskiej do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 73/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 73/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie - Danucie Prusinowskiej - Zmyślony do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 72/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 72/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach - Marcie Ignasiak-Pawlak do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 71/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 71/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - Iwonie Annie Korniluk do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 70/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 70/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie - Elwirze Łuckiej do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 69/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 69/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie - Dorocie Marii Bystrzyckiej do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 68/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 68/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie - Romanie Katarzynie Kaczmarek do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 67/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 67/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie - Jolancie Barbarze Robaczyk do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 66/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 66/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 181/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie instrukcji  gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 65/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2022

Zarządzenie nr 65/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2022

Zarządzenie Nr 64/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 63/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022

Zarządzenie nr 63/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: rozwiązania za wynagrodzeniem umowy użytkowania wieczystego dla działki nr 2440/10 położonej w Pleszewie przed upływem okresu na jaki została oddana w użytkowanie wieczyste oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2436/1.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 62/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022

Zarządzenie nr 62/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: rozwiązania za wynagrodzeniem umowy użytkowania wieczystego dla działek nr 2435/4 i 2440/12 położonych w Pleszewie przed upływem okresu na jaki zostały oddane w użytkowanie wieczyste

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2022

Zarządzenie Nr 61/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzania kontroli i oględzin podatkowych;

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 60/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2022

Zarządzenie nr 60/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2022 w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2022

Zarządzenie Nr 59/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu poł. w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022

Zarządzenie Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2022

Zarządzenie Nr 57/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 56/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2022

Zarządzenie nr 56/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 55/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 55/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/VIII/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 53/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z zajmowanego stanowiska.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 52/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 52/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Wielkopolskiej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 51/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 51/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pleszewie (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie nr 50/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 50/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 48/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2022 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 47VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 47VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2022 w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 46/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokalu w 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 45/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44.1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022

Zarządzenie Nr 44.1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022

Zarządzenie Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2022

Zarządzenie Nr 43/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2022

Zarządzenie Nr 42/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022

Zarządzenie Nr 41/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2021 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022

Zarządzenie Nr 40/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 184/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022

Zarządzenie Nr 39VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022

Zarządzenie Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022

Zarządzenie nr 37/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022

Zarządzenie Nr 36/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Nowej Wsi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022

Zarządzenie Nr 35/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022

Zarządzenie Nr 34/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022

Zarządzenie Nr 33/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielnie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2022

Zarządzenie Nr 32/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałych zespołów inwentaryzacyjnych, kontrolera spisowego oraz komisji likwidacyjnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2022

Zarządzenie Nr 31/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2022

Zarządzenie Nr 30/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/VIII/2022 z dn. 19 stycznia br. w sprawie wyodrębnienia własności lokalu nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym, położonym w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2022

Zarządzenie nr 29/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2022

Zarządzenie Nr 28/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Strat poniesionych przez rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022

Zarządzenie Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2022

Zarządzenie nr 26/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2022r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2022

Zarządzenie nr 25/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalewie (na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2022

Zarządzenie nr 24/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego), nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2022

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2022 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022

Zarządzenie Nr 22/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022 r. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 24/11 położonej w Pacanowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022

Zarządzenie Nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022

Zarządzenie Nr 20/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022

Zarządzenie Nr 19/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków stowarzyszeń i fundacji o pożyczkę na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022

Zarządzenie Nr 18/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarwania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022

Zarządzenie Nr 17/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 180/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 16/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 14/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 13/VIII/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 12/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 11/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 9/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie wyodrębnienia własności lokalu nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym, położonym w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2022 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 5/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie ustalenia w 2022 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 4/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie zasad wyliczenia w 2022 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 2/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięcia patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf