VIII Kadencja (rok 2023)

 

Zarządzenie Nr 50/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 50/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 49/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 48/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 47/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 46/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 45/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 44/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 43/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 42/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 41/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 40/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 39/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 39/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyrażęnia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności, przejścia i przejazdu przez działkę nr 184/1 położoną w Jankowie stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 38/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę zabudowaną częścią budynku niemieszkalnego, położoną w Brzeziu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 37/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 36/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2022 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 35/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 33/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania dyrektora Domu Kultury w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 32/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 31/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 30/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 29/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 28/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 27/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 26/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 24/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego 12.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 23/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 22/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 20/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 19/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 17/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2945/1 położonej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 16/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 15/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 14/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 13/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 12/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 11/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 9/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 7/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wyliczenia w 2023 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 6/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakazu umieszczania reklam na ścianach budynków oraz ogrodzeniach nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Stałych Zespołów Inwentaryzacyjnych, Kontrolera Spisowego oraz Komisji Likwidacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania oceniaczy do przeprowadzania oszacowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Pobierz dokument - format pdf