VIII Kadencja (rok 2023)

 

Zarządzenie Nr 170/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 170/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w  Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 169/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 169/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 168/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 168/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nakładów finansowych poniesionych na zadanie inwestycyjne pn."Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie" w 2023 roku, które nie dało efektu gospodarczego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r

Zarządzenie Nr 167/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 166/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości cen za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na linii użyteczności publicznej, dla której Organizatorem jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 165/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu w przewozach pasażerskich na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 164/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 163/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 162/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2024

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 161/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 160/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 159/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 157/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 158/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 158/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 155/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 154/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 153/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 153/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wykazania do sprzedaży działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 152/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 152/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 151/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 151/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 150/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 150/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 77/14 położoną w Bronowie stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 149/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 148/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2023 r. ww sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 147/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 147/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pleszew do udziału w spisie z natury.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 145/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 144/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/VIII/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Stałych Zespołów Inwentaryzacyjnych, Kontrolera Spisowego oraz Komisji Likwidacyjnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 143/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r. sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 142/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 141/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 140/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 140/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 139/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 138/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 137/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 136/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 135/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 920/3 położonej w Pleszewie przy ul. Malińskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 134/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 133/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2023 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 132/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Stałych Zespołów Inwentaryzacyjnych, Kontrolera Spisowego oraz Komisji Likwidacyjnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 131/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej druków ścisłego zarachowania  

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 130/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2023 r.

Zarządzenie nr 130/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2023 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 129/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości, niezabudowanej położonej w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 128/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej, położonej w Zawidowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 127/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2023 r.

Zarządzenie nr 127/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 126/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2023 r.

Zarządzenie nr 126/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas nieoznaczony - dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bogusza 1 w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 125/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2023 r.

Zarządzenie nr 125/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 124/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2023 r.

Zarządzenie nr 124/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowane nr 77/1 i 77/15, położone w Bronowie, na powiększenie nieruchomości przyległych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 123/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r.

Zarządzenie nr 123/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów, których zarządcą/właścicielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, w okresie zimy 2023/2024.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 121/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 120/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 119/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 117/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 230/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 116/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 115/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2023 r.

Zarządzenie nr 115/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 114/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 113/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2023 r.

Zarządzenie nr 113/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania oceniaczy do przeprowadzania oszacowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 112/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r.

Zarządzenie nr 112/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r.

Zarządzenie nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 110/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 109/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 108/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 107/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 106/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 103/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2023

Zarządzenie nr 103/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2023 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 102/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 102/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2265/2 położonej w Pleszewie przy ul. Polnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 101/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 101/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 100/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 99/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 97/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 95/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 94/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 93/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 93/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach - Marcie Ignasiak-Pawlak do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 92/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 92/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania oceniaczy do przeprowadzania oszacowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 91/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 91/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 90/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 90/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 89/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2023 w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokalu w 2023 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 88/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 88/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 87/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 87/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 85/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2023 r. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 84/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2023 r. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 83/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości, niezabudowanej położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 82/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania  komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 81/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedur przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 80/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 78/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 76/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2793 położonej w Pleszewie w rejonie ulic Kaliskiej i Ks. Kazimierza Niesiołowskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 75/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 74/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Brzeziu - Romanie Katarzynie Kaczmarek do realizacji rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 73/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 72/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 71/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie (rejon ulicy Aleje Mickiewicza), na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2023 r.

Zarządzenie nr 70/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 69/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 68/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia w 2023 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 67/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wyliczenia w 2023 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotację z Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 66/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr. 2 w Pleszewie - Romanie Katarzynie Kaczmarek do realizacji przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 65/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 64/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 63/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 62/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 61/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 60/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego.

Pobierz dolkument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 59/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną, położoną w Jankowie, przeznaczoną na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2023

Zarządzenie Nr 58/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 57/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2023 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 56/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 55/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2023 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż działek.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 54/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 53/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 52/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2023

Zarządzenie Nr 51/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2023 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 50/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 49/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 48/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 47/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 46/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 45/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 44/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 43/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 42/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 41/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 40/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 39/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyrażęnia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności, przejścia i przejazdu przez działkę nr 184/1 położoną w Jankowie stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 38/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę zabudowaną częścią budynku niemieszkalnego, położoną w Brzeziu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 37/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 36/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2022 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 35/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 33/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania dyrektora Domu Kultury w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 32/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 31/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 30/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 29/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 28/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 27/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 26/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 24/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego 12.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 23/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 22/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 20/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 19/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 17/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2945/1 położonej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 16/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 15/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 14/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 13/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 12/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 11/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 9/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 7/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wyliczenia w 2023 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 6/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakazu umieszczania reklam na ścianach budynków oraz ogrodzeniach nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Stałych Zespołów Inwentaryzacyjnych, Kontrolera Spisowego oraz Komisji Likwidacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 2/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 230/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania oceniaczy do przeprowadzania oszacowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Pobierz dokument - format pdf