IX Kadencja (rok 2024)

Zarządzenie nr 47/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 47/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 115/1 położonej w Kowalewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 44/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie  przekazania Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 43/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 42/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 41/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 40/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 39/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 38/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 37/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu w przewozach pasażerskich na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 36/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/IX/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną, położoną w Pleszewie, przeznaczoną na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 35/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 34/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedur przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 33/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 32/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 31/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 30/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 29/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 27/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 26/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 25/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2023 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/IX/2024 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 22/IX/2024 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia "Standardów ochrony małoletnich".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 21/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/VIII/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Stałych Zespołów Inwentaryzacyjnych, Kontrolera Spisowego oraz Komisji Likwidacyjnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 20/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 19/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 18/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną, położoną w Pleszewie, przeznaczoną na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 17/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 16/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 2131/1 położonej w Pleszewie przy ul. Polnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 15/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 14/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 12/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 11/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 10/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 10/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Zawidowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 9/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 9/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 8/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 7/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 6/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2024 r

Zarządzenie Nr 5/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wyliczenia w 2024 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 4/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 4/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 3/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15stycznia 2024 r. w sprawie wysokości cen za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na linii użyteczności publicznej, dla których Organizatorem jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 2/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony, dotyczący budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórnej 3 w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 1/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice

Pobierz dokument - format pdf