Rok 2011

Wykazy pomocy udzielonej w roku 2011

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf


"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).


Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf


 

 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2011

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2011

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf

Pobierz tekst załacznika Nr 1- format pdf

 

Uchwała SO-0952/I/42/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.

Uchwała SO-0952/I/42/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie projekcie Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała SO-0951/76/D/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.

Uchwała SO-0951/76/D/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała SO-0952/II/42/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.

Uchwała SO-0952/II/42/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Informacja o stanie wykonania budżetu.

Informacja o stanie wykonania budżetu za I kwartał 2011r.
Pobierz dokument - format pdf

Informacja o stanie wykonania budżetu za II kwartał 2011r.
Pobierz dokument - format pdf

Informacja o stanie wykonania budżetu za III kwartał 2011r.
Pobierz dokument - format pdf  

Informacja o stanie wykonania budżetu za IV kwartał 2011r.
Pobierz dokument - format pdf    

Uchwała Nr SO - 0953/47/3/Ka/2011 z dnia 26-09 2011r.

Uchwała Nr SO - 0953/47/3/Ka/2011 z dnia 26-09 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o finformacji o rzebiegu wykonania budzetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011.

Pobierz test uchwały - format pdf

Uchwała Nr SO - 0950/101/3/Ka/2011 z dnia 29-07 2011r.

Uchwała Nr SO - 0950/101/3/Ka/2011 z dnia 29-07 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

Pobierz test uchwały - format pdf

Uchwała SO - 0955/46/3/Ka/2011

Uchwała SO - 0955/46/3/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Mieskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010.

Pobierz tekst uchwały - format pdf