Rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2015.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2015.

RB27 S - format pdf

RB28 S- format pdf

RB - N - format pdf

RB - NDS- format pdf

RB Z - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2015

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015

Uchwała Nr SO-0953/25/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 września 2015r.

Uchwała Nr SO-0953/25/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwcze półrocze 2015 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 (pobierz pdf)

Uchwała Nr SO-0954/42/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr SO-0954/42/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wg. stanu na 31.12.2014.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wg. stanu na 31.12.2014.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2014.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO-0951/3/D/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015r.

Uchwała Nr SO-0951/3/D/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO-0951/2/D/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015r.

Uchwała Nr SO-0951/2/D/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf