Rok 2007

Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2007r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) - format pdf.

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.

"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 14 pkt 2   lit. f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami). - formt pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2007 (tekst jednolity) format pdf

Uwaga!!

Dokument dokument w formacie pdf wymaga zastosowania Adobe Reader. Ze względu na rozmiar sprawozdania (ok 2.5 MB) zaleca sie zapisać plika na dysku lokalnym i otworzyć przy pomocy programu Adobe Reader.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za III kwartał 2007 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za III kwartał 2007 roku.

Pobierz tekst informacji - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za II kwartał 2007 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za II kwartał 2007 roku.

Pobierz teskt informacji - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I kwartał 2007 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I kwartał 2007 roku.