Rok 2008

Informacja o uglach udzielonych w roku 2008

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia   30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104                    ze zmianami).

Pobierz informację - format pdf

 

"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 14 pkt 2   lit. f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

 

Pobierz informację - format pdf

Informacje o wykonaniu budżetu w roku 2008

Informacje o wykonaniu budżetuw roku 2008

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008
pobierz (format pdf)
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008 pobierz (format pdf)
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2008 pobierz (format pdf)
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2008 pobierz (format pdf)
Spawozdanie z wykonania budżetu za Miasta i Gminy Pleszew za rok 2008 pobierz (format pdf)

 

 

Zarządzenie Nr 118/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2008r

Zarządzenie nr 118/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2008 roku sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok