Rok 2009

Wykaz osób, którym udzielono pomocy w roku 2009

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009

Pobierz sprawozdanie opisowe - format pdf

Uchwała SO-0951/71/3/Ka/09 SO RIO w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała SO-0951/71/3/Ka/09 SO RIO w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz orzecznie - format pdf

Uchwała SO-0952/33/3/Ka/09 SO RIO w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2009r.

Uchwała SO-0952/33/3/Ka/09 SO RIO w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2009r.  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

Pobierz orzecznie - format pdf

Uchwała SO-0951/72/3/Ka/09 SO RIO w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała SO-0951/72/3/Ka/09 SO RIO w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz orzecznie - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2009r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I kwartał 2009r.

Pobierz informację - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za II kwartał 2009r.

Pobierz informację - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za III kwartał 2009r.

Pobierz informację - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pleszew za IV kwartał 2009r.oraz wykaz osó, któym udzielono pomocy

Pobierz informację - format pdf