Rok 2010

Wykaz udzielonej pomocy w roku 2010

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf

"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf

„Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia” - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf

 

 

 

Uchwała SO - 0954/38/3/Ka/2011

Uchwała SO - 0954/38/3/Ka/2011 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew sprawozdaniu merytorycznym za rok 2010 wraz z informacjąo stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew i objaśnieniami.

Pobierz - format pdf

Informacja o stanie mienia za rok 2010

Informacja o stanie mienia za rok 2010

Pobierz - format pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010

Pobierz - format pdf

Uchwała Nr - SO 0951/91/D/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r

Uchwała Nr - SO 0951/91/D/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r. w sprawie wyrażenia opiniii o możliwości sfinasowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz - format pdf

Uchwała Nr - SO 0951/I/43/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r.

Uchwała Nr - SO 0951/I/43/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r. w sprawie wyrażenia opiniii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz - format pdf

Uchwała Nr - SO 0952/II/42/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r.

Uchwała Nr - SO 0952/II/42/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r. w sprawie wyrażenia opiniii o projekcie wieloletniej prgnozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf

Uchwała SO-0953/39/3/Ka/10 SO RIO w Poznaniu z dnia 20 września 2010r.

Uchwała SO-0953/39/3/Ka/10 SO RIO w Poznaniu z dnia 20 września 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożónej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew z I płrocze 2010.

Pobierz orzecznie - format pdf

Informacja o stanie wykonania budżetu za 2010r

Informacja o stanie wykonania budżetu za I kwartał 2010r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o stanie wykonania budżetu za II kwartał 2010r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o stanie wykonania budżetu za III kwartał 2010r.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o stanie wykonania budżetu za IV kwartał 2010r.

Pobierz dokument - format pdf