Rok 2016

Interpretacja indywidualna nr RP-W.3120.19.2016.SR

Interpretacja indywidualna nr RP-W.3120.19.2016.SR
Lista wiadomości
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015.
Uchwała Nr SO-0951/2/P/3/Ka/2016 składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Plesze
Uchwała Nr SO-0951/1/D3/K/2016 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.
w sprawie wyrażenia opinii oprojekcie budzetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.