Rok 2021

Uchwała Nr SO 2/0954/152/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2022

Uchwała Nr SO 2/0954/152/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Lista wiadomości