Rok 2022

Zarządzenie nr 209/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 209/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości