Rok 2022

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2022

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) sporządzona za I kwartał 2022 r.

Lista wiadomości