Rok 2022

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za II kwartał 2022

RB27 S - format pdf
RB28 S- format pdf
RB - N - format pdf
RB - NDS - format pdf
RB Z - format pdf

RB - N korekta - format pdf

Lista wiadomości