Rok 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Zarządzenie Nr 54/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości