Rok 2022

Uchwała Nr SO 2/0954/230/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2023

Uchwała Nr SO 2/0954/230/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Lista wiadomości