Informacje o mieniu

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.  

 1. Budynek - 5.202.617,66
 2. Inne środki trwałe - 312.620,09
 3. Wyposażenie  - 787.302,19
 4. Zbiory biblioteczne - 1.250.965,11
 5. Wartości niematerialne i prawne - 150.601,91

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.

 1. Budynek - 4.968.294,76
 2. Inne środki trwałe - 318.431,09
 3. Wyposażenie - 781.527,78
 4. Zbiory biblioteczne - 1.226.650,99
 5. Wartości niematerialne i prawne - 150.601,66 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2020 r.

 1. Budynek - 4.968.294,76
 2. Inne środki trwałe - 318.431,09
 3. Wyposażenie - 767.960,38
 4. Zbiory biblioteczne - 1.174.901,48
 5. Wartości niematerialne i prawne - 151.001,66

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.

 1. Budynek - 4.968.294,76
 2. Inne środki trwałe - 318.431,09
 3. Wyposażenie - 761.887,48
 4. Zbiory biblioteczne - 1.125.242,60
 5. Wartości niematerialne i prawne - 145.323,98  

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.

 1. Budynek - 5.570.316,08
 2. Inne środki trwałe - 423.373,09
 3. Wyposażenie - 756.883,52
 4. Zbiory biblioteczne - 1.095.811,70
 5. Wartości niematerialne i prawne - 145.323,98

 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2017 r.

 1. Budynek - 602.021,32
 2. Inne środki trwałe - 189.660,05
 3. Wyposażenie - 253.868,42
 4. Zbiory biblioteczne - 1.072.503,16
 5. Wartości niematerialne i prawne - 162.585,21

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2016 r.

1. Budynek - 602.021,32
2. Inne środki trwałe - 185.660,05 
3. Wyposażenie - 273.030,20 
4. Zbiory biblioteki - 1.044.973,03
5. Wartości niematerialne i prawne - 180.646,76

 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2015 r.

 1. Budynek - 602.021,32
 2. Inne środki trwałe -? 80.718,05
 3. Wyposażenie - 275.867,23
 4. Zbiory biblioteki - 1.018.738,64
 5. Wartości niematerialne i prawne - 180.646,76

 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2007 r.

1. Budynek - 544.343,81
2. Inne środki trwałe - 98.521,11
3. Wyposażenie - 205.199,42
4. Zbiory biblioteki - 747.308,62
5. Wartości niematerialne i prawne - 85.973,34
 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2006 r.

1. Budynek - 544.343,81
2. Inne środki trwałe - 98.751,11
3. Wyposażenie - 173.912,93
4. Zbiory biblioteki - 680.993,45
5. Wartości niematerialne i prawne - 65.600,95