Ogłoszenia

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Komentarz dotyczący dostępności architektonicznej

Wejście główne do biblioteki znajduje się od strony torów kolejowych, posiada odpowiednie oznaczenia instytucji oraz podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się odpowiednio dostosowana łazienka. Winda znajdująca się w budynku umożliwia dotarcie na wszystkie piętra. Biblioteka nie posiada rozmieszczenia wnętrza budynku w sposób dotykowy lub audiowizualny, oraz nie posiada miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Filie biblioteczne znajdują się w budynkach innych instytucji użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli oraz szpitala. Nie posiadają one zamontowanych wind z wyjątkiem filii szpitalnej. Posiadają liczne progi lub schody, a wewnątrz samych pomieszczeń brak jest odpowiednich odstępów pomiędzy półkami, co uniemożliwia osobie niepełnosprawnej poruszanie się i dotarcie do wszystkich miejsc. We wszystkich filiach brak również odpowiednio dostosowanej toalety.

Komentarz dotyczący dostępności cyfrowej

Biblioteka posiada jedną stronę internetową wykazaną powyżej. Strona jest częściowo zgodna z wytycznymi WCAG 2.1. Niezgodności wynikają głównie z braków opisów alternatywnych do zamieszczonych na stronie zdjęć, plakatów. Niektóre błędy wynikają z wcześniejszego powstania strony, jeszcze przed wprowadzeniem ustawy o dostępności cyfrowej. Braki kontrolek, puste linki, oraz tekst dostępny dla czytników ekranów osób niepełnosprawnych w najbliższej przyszłości zostaną na stronie odpowiednio poprawione.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - format pdf