Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Podstawa prawna działalności Domu Kultury:

Ustawa z 25-10-1991r. DZ.U. z 2012 poz.406 o organizowaniu działalności kulturalnej

Statut nadany przez Radę Miasta i Gminy w Pleszewie - Uchwała Nr XXI/246/2012, ze zmianami Uchwała Nr XLIV/448/2022

Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

DOM KULTURY

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Kolejowa 3
Telefon: 627206757

e-mail: sekretariat@zajezdniakultury.pl
www: www.zajezdniakultury.pl

 

Dyrektor: mgr Przemysław Marciniak
Główny Księgowy:  Aleksandra Durska

Z-ca Dyrektora : Zbigniew Niedziela

Struktura organizacyjna:

1.  Dział Środowiskowo - Artystyczny 

2.  Dział Administracyjno - Pracowniczy

3.  Dział Księgowo - Finansowy

4.  Kino i kawiarnia

 

 

Cele:

Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Pleszew:

Do podstawowych zadań Domu Kultury należą:
Propagowanie i upowszechnianie kultury we współdziałaniu z organizacjami i stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi.
Upowszechnianie muzyki, plastyki i filmu i sztuki oraz innych form działalności kulturalnej.
Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowania wiedza i sztuką.
Kształtowanie i rozwój zespołów oraz indywidualnych form uczestnictwa w kulturze.
Organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, spektakli, wystaw koncertów i innych.

 

Dom Kultury jest czynny:
Poniedziałek  7.00  - 21.00
Wtorek   07.00  - 21.00
Środa  07.00  -   21.00
Czwartek  07.00  - 21.00
Piątek   07.00  - 21.00

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

imię i nazwisko:

Przemysław Marciniak

funkcja:

Dyrektor

nr telefonu:

62 720 67 57

adres email:

sekretariat@zajezdniakultury.pl

Dyrektor Domu Kultury kieruje całokształtem działalności placówki. Funkcje i kompetencje dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Domu Kultury.  

imię i nazwisko:

Aleksandra Durska

funkcja:

Główna księgowa

nr telefonu:

62 720 67 57

adres email:

sekretariat@zajezdniakultury.pl

Główna księgowa nadzoruje i kieruje pracą działu księgowo finansowego i odpowiada za działania związane z rachunkowością, prawidłową gospodarką finansową, księgowością i sprawozdawczością finansową.

imię i nazwisko:

Iwona Glapińska

funkcja:

Specjalista ds. administracyjno - biurowych

nr telefonu:

62 720 67 57

adres email:

sekretariat@zajezdniakultury.pl

Sprawuje nadzór nad prawidłową organizacją pracy Domu Kultury i innych przedsięwzięć w obrębie zadań związanych z działem administracyjno-pracowniczym

imię i nazwisko:

Zbigniew Niedziela

funkcja:

Z - ca Dyrektora

nr telefonu:

62 720 67 57

adres email:

sekretariat@zajezdniakulktury.pl

Sprawuje nadzór nad organizacją i koordynacją zadań i przedsięwzięć działu środowiskowo-artystycznego oraz działu administracyjno ? pracowniczego

KINO HEL
Adres: 63-300 Pleszew,
ul. Poznańska 36
Telefon: (62) 74-21-744 (czynny w godzinach działalności kina)
e-mail: mt@kinohel.pl
www: www.kinohel.pl

 

Kino Hel jest czynne: od poniedziałku do niedzieli godziny seansów 10.00 do 22.00.
Bilety na wszystkie seanse aktualnie granego repertuaru, można nabywać w kasie kina oraz online

 

WIEJSKI DOM KULTURY w BRZEZIU
Adres: 63-300 Pleszew,
ul. Stawiszyńska 1, Brzezie