Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Muzeum Kolei Wąskotorowej w Pleszewie"

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2024%2FBZP%2000379052%2F01%2FP

Ogłoszenie o zamówieniu

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc9439-3c76-bf1b-4366-700001d615cd