Informacje o mieniu

Majątek Muzeum Regionalnego w Pleszewie według wartości brutto na dzień 31.12.2023 r. 

 1. Budynek - 278.596,31
 2. Inne środki trwałe - 279.343,23
 3. Wyposażenie - 172.352,30
 4. Muzealia - 169.581,81
 5. Księgozbiór - 26.780,68
 6. Wartości niematerialne i prawne - 17.476,22

Majątek Muzeum Regionalnego w Pleszewie według wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.  

 1. Budynek - 278.596,31
 2. Inne środki trwałe - 279.343,23
 3. Wyposażenie - 172.352,30
 4. Muzealia - 169.581,81
 5. Księgozbiór - 26.134,88
 6. Wartości niematerialne i prawne - 17.476,22

Majątek Muzeum Regionalnego w Pleszewie według wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.  

 1. Budynek - 278.596,31
 2. Inne środki trwałe - 279.343,23
 3. Wyposażenie - 161.121,18
 4. Muzealia - 163.581,81
 5. Księgozbiór - 24.937,16
 6. Wartości niematerialne i prawne - 17.476,22

Majątek Muzeum Regionalnego w Pleszewie według wartości brutto na dzień 31.12.2020 r.  

 1. Budynek - 278.596,31
 2. Inne środki trwałe - 279.343,23
 3. Wyposażenie - 147.230,69
 4. Muzealia - 157.581,81
 5. Księgozbiór - 23.931,33
 6. Wartości niematerialne i prawne - 17.476,22

Majątek Muzeum Regionalnego w Pleszewie według wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.  

 1. Budynek - 278.596,31
 2. Inne środki trwałe - 279.343,23
 3. Wyposażenie - 160.859,86
 4. Muzealia - 153.581,81
 5. Księgozbiór - 23.303,66
 6. Wartości niematerialne i prawne - 13.976,22

Majątek Muzeum Regionalnego w Pleszewie według wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.

 1. Budynek - 278.596,31
 2. Inne środki trwałe - 238.054,02
 3. Wyposażenie - 147.459,86
 4. Muzealia - 147.581,81
 5. Księgozbiór - 22.520,56
 6. Wartości niematerialne i prawne - 12.176,48