Informacje podstawowe

Muzeum Regionalne w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy Pleszew, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3.

 Podstawa prawna działalności Muzeum:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach - jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 385;
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz.1662
  • Statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie Uchwałą nr XXI/255/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

 

Pełna nazwa

Muzeum Regionalne w Pleszewie  

Ulica

Poznańska 34

Kod pocztowy  

63-300 

Miejscowość   

Pleszew

Nr telefonu   

62 7428359 

   

Adres strony www  

http://muzeum.pleszew.pl

Adres email 

muzeum@pleszew.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek

 nieczynne

Wtorek

 09:00 - 17:00

Środa

 09:00 - 17:00

Czwartek

 09:00 - 14:00

Piątek

 09:00 - 14:00

Sobota

 09:00 - 12:00 (wstęp bezpłatny)

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

imię i nazwisko

Adam Staszak

funkcja

Dyrektor

nr telefonu

62 7428359  

adres email

adam.staszak@muzeum.pleszew.pl

 

 Dyrektor jest organem zarządzającym Muzeum. Kieruje całokształtem działalności instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej mienie.

 

imię i nazwisko

Krystyna Majchrzak

funkcja

Główny księgowy

nr telefonu

62 7428359  

adres email

k.majchrzak@muzeum.pleszew.pl

 

Główna księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową placówki.

 

imię i nazwisko

Witold Hajdasz

funkcja

Główny specjalista - kustosz

nr telefonu

62 7428359

adres email

witold.hajdasz@muzeum.pleszew.pl