Informacje podstawowe

Informacja o podmiocie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zwany dalej ŚDS- em jest gminną jednostką samopomocową, prowadzoną  przez Stowarzyszenie " Zrozumieć i Pomóc", przeznaczoną do dziennego pobytu i świadczącą usługi terapeutyczne osobom powyżej osiemnastego roku życia.
ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób:

  • przewlekle psychicznie chorych;
  • upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne;
  • wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom przeznaczony jest dla 40 osób (kobiet i mężczyzn). Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przewidziany jest na okres 12 -tu miesięcy z możliwością przedłużenia kontraktu.
Z usług Domu korzystać mogą mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew, skierowani w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Pełna nazwa Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie

Ulica

K.Wielkiego 7

Kod pocztowy

63-300 Pleszew

Miejscowość

Pleszew

Nr telefonu

(0-62) 74-28-360

Nr faxu

(0-62) 74-28-360

Adres strony www

 

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

 

 

Godziny funkcjonowania.

Poniedziałek 7°° - 15°°
Wtorek 7°°- 15°°
Środa 7°° - 15°°
Czwartek 7°° - 15°°
Piątek 7°° - 15°°

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Imię i nazwisko

Maja Wrzeszczyńska

funkcja

Dyrektor

Nr telefonu

(0-62) 74-28-361

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

Dyrektor kieruje całokształtem działalności jednostki. Funkcje i kompetencje Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Imię i nazwisko

Iwona Marcisz

funkcja

Zastępca Dyrektora

Nr telefonu

(0-62) 74-28-360

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

Zastępca Dyrektora ma bezpośredni nadzór nad działalnością merytoryczną jednostki oraz kieruje całokształtem działalności jednostki w przypadku nieobecności Dyrektora. Funkcje i kompetencje Zastępcy Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Imię i nazwisko

Katarzyna Frąszczak

funkcja

Główna Księgowa

Nr telefonu

(0-62) 74-28-360

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

Główna Księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową jednostki. Funkcje i kompetencje Głównej Księgowej określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.